Tổng quan đám mây lưu trữ riêng Seafile – Phần 1

Tổng quan đám mây lưu trữ riêng Seafile

Seafile là giải pháp đám mây lưu trữ riêng cho doanh nghiệp. Với Seafile, bạn có thể vận hành một đám mây lưu trữ cho doanh nghiệp, như là giải pháp đồng bộ, chia sẻ dữ liệu cho nhân viên và khách hàng. Đơn giản hơn, hãy xem Seafile như là đám mây lưu trữ Dropbox của riêng doanh nghiệp bạn.

Giải pháp đám mây lưu trữ riêng Seafile có những tính năng và lợi thế tương tự như những đám mây lưu trữ công cộng khác; điểm khác biệt chính là doanh nghiệp tự vận hành và không có những hạn chế về quản trị so với những đám mây lưu trữ công cộng.

Những tính năng cơ bản:

 • Truy cập dữ liệu một cách bảo mật ở bất kì nơi nào.
 • Đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính.
 • Truy cập dữ liệu từ các thiết bị di động.
 • Chia sẻ dữ liệu bằng liên kết URL đơn giản.

Những khác biệt quan trọng:

 • Thương hiệu, tên miền riêng của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ nhiều quản trị (Admin) khác nhau.
 • Hỗ trợ dữ liệu riêng cho đội nhóm, phòng ban.
 • Hỗ trợ dữ liệu chung (Public Data) cho doanh nghiệp, tổ chức.
 • Hỗ trợ tương tác, giao tiếp cá nhân, phòng ban, tổ chức.
 • Hỗ trợ tính năng đa chi nhánh trong khối tổ chức chung.
 • Bảo mật dữ liệu với mật khẩu riêng.
 • Tích hợp hệ thống Active Directory / LDAP.
 • Tính năng quản lý, giám sát băng thông chia sẻ.
 • Tính năng nhật ký đăng nhập, thay đổi dữ liệu.

Phần 2 của bài viết miêu tả về các cấp độ người dùng trong đám mây lưu trữ riêng Seafile.