Tổng quan đám mây lưu trữ riêng Seafile – Phần 3 (tt)

Tổng quan đám mây lưu trữ riêng Seafile

Tiếp theo phần 3, chúng tôi liệt kê chi tiết các tính năng của Seafile dành cho doanh nghiệp. Bài viết này tập trung về những tính năng về kỹ thuật dành cho đội ngũ IT hoặc quản trị hệ thống.

CÀI ĐẶT ĐÁM MÂY RIÊNG SEAFILE
Hệ điều hành hỗ trợ Windows Server 2003/2008/2012 (64bit);
Ubuntu, Redhat, CentOS
Tích hợp hạ tầng sẵn có doanh nghiệp
Hoạt động với tên miền riêng
ví dụ: cloud.tên-miền-doanh-nghiệp.vn
Hỗ trợ chứng chỉ số SSL
Hỗ trợ cân bằng tải (High Availability)
Hỗ trợ xác thực Tích hợp LDAP hoặc Users riêng
Hỗ trợ các giải pháp lưu trữ HDD trên máy chủ hoặc NAS, SAN;
Tích hợp AWS S3 Backend/Ceph/Swift
Độ khó cài đặt, nâng cấp Rất dễ dàng với script cài đặt sẵn
Thiết lập lại mật khẩu Admin Dễ dàng với script cài đặt sẵn
Tối ưu hóa hệ thống Dễ dàng với những thông số tối ưu
Sao lưu, phục hồi dữ liệu Dễ dàng, chỉ với 2 bước
Administration Portal
Trang quản Centralized Administration Có. Giao diện Web thân thiện
Quản lý tài khoản người dùng Có. Bao gồm: khởi tạo, xóa, tạm khóa
thiết lập mật khẩu, thiết lập dung lượng lưu trữ …
Quản lý đội nhóm, phòng ban (Groups)
Thông báo đến người dùng Có. Tạo thông báo đến tất cả người dùng.
Quản lý link chia sẻ, băng thông
Quản lý nhật ký đăng nhập
CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT
Secure Socket layer
Mã hóa kết nối người dùng với hệ thống Có. RSA và AES-256/CBC
Mã hóa thư viện người dùng Có. Hệ thống không lưu mật khẩu
Thiết lập lại mật khẩu người dùng Có, mật khẩu được gởi thông qua email