Tổng quan đám mây lưu trữ riêng Seafile – Phần 2

Tổng quan đám mây lưu trữ riêng Seafile

Đám mây lưu trữ riêng Seafile thường được cài đặt trên máy chủ tại văn phòng của khách hàng. Seafile cũng có thể cài đặt trên máy chủ đặt tại các Data Center trong nước, điều này đảm bảo được sự ổn định và tốc độ kết nối tối đa cho doanh nghiệp. Các máy chủ đám mây riêng Seafile được quản lý và vận hành bởi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoàn toàn an tâm về tính bảo mật của đám mây lưu trữ riêng.

Tiếp theo phần 1, bài viết này mô tả chi tiết về các cấp độ người dùng.

Các cấp độ tài khoản người dùng

Đám mây lưu trữ riêng Seafile có 3 cấp độ tài khoản:

  • Người quản trị: Tài khoản người quản trị thông thường sẽ do đội ngũ IT đảm nhiệm. Tài khoản này có quyền truy cập và quản lý hệ thống đám mây lưu trữ riêng. Người quản trị có quyền khởi tạo người dùng thông thường, thiết lập lại mật khẩu và quản lý nhật ký đăng nhập hay băng thông các link chia sẻ. Để đảm bảo tính riêng tư, Seafile thiết kế không cho phép người quản trị có thể truy cập vào các thư viện của người dùng. Nói các khác, người quản trị không thể xem được nội dung dữ liệu.
  • Người dùng thông thường: có thể truy cập đám mây lưu trữ riêng bằng trình duyệt, Client hoặc Mobile. Tài khoản người dùng có thể tải và chia sẻ dữ liệu, tham gia và tương tác với đội nhóm, phòng ban. Người dùng chủ động trong việc khởi tạo đội nhóm, phân quyền truy cập vào các thư viện đội nhóm do mình lập ra. Tài khoản người dùng thông thường được khởi tạo bởi người quản trị, và có quyền tự thiết lập lại mật khẩu (được gởi qua email).
  • Tài khoản khách (Guests): là tài khoản dùng truy cập tải các link chia sẻ. Tài khoản khách thông thường dành cho các đối tác, khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, tổ chức. Tài khoản này không cần khởi tạo và không có quyền tải dữ liệu lên đám mây riêng nếu không được cho phép từ người dùng hoặc người quản trị.

Bài viết tiếp theo sẽ giới thiệu chi tiết các tính năng đám mây lưu trữ riêng cho doanh nghiệp.