Seafile nâng cấp phiên bản 3.1.11

Phiên bản 3.1.11 đã chính thức ra mắt. Ở phiên bản này, Seafile tập trung sửa các lỗi đã phát hiện và thêm nhiều tính năng hữu ích. Cụ thể như sau:

  3.1.11 (2014.11.03)

 • [fix] Sửa lỗi hiển thị thời gian khi tạo và xóa thư viện
 • [fix] Sửa lỗi cho phép thay thư viện bảo mật thành thư viện mặc định
 • [fix] Sửa lỗi không hiển thị tài khoản chưa đăng ký vào lời nhắn chia sẻ
 • Không hiển thị người dùng chưa kích hoạt ở mục Tổ Chức
 • Tự động upload files khi kéo thả vào giao diện Web
 • Thêm tính năng upload folder ở giao diện Web
 • Thêm tính năng xóa hoàn toàn ở Trash
 • [fix] Sửa lỗi nhỏ khi upload dữ liệu qua giao diện Web
 • [fix] Sửa lỗi di chuyển/sao chép tập tin