Seafile Client phiên bản 3.1.6

Seafile phiên bản 3.1.6 đã chính thức ra mắt. Ở phiên bản này, Seafile tập trung thêm tính năng và sửa các lỗi đã phát hiện. Cụ thể như sau:

 • Thêm tính năng chọn đồng bộ files MSOffice/Libreoffice.
 • Thêm tính năng cho phép chọn thư mục “Seafile” khi cài đặt Seafile client.
 • Thêm tính năng cho phép thay đổi địa chỉ máy chủ Seafile
 • Thêm Menu mở thư mục chứa Logs
 • [Mac] Thêm tính năng cho phép ẩn dock icon
 • Thêm biểu tượng read-only cho những thư viện chia sẻ với quyền read-only.
 • Thêm chi tiết thông tin nếu chứng chỉ số SSL không đúng.
 • Di chuyển file trên máy vào file trùng lập khi đồng bộ thư mục có sẵn.
 • Thêm thông tin log khi quá trình trùng lập xảy ra.
 • [fix] Sửa lỗi không đồng bộ khi sync thư viện trống
 • [fix] Sửa lỗi đồng bộ khi vừa sync file lớn (>100MB) và nhiều files nhỏ.
 • [fix] Sửa lỗi Seafile Client trên Windows không lưu cấu hình tùy chỉnh.

Tải Seafile phiên bản 3.1.6 tại đây.
Happy Store and Share!