Chương trình “Người Dùng Tiên Phong”

Seafile.VN xin chào các bạn!

Seafile.VN là giải pháp lưu trữ đám mây được Cty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TURBO tích hợp triển khai tại Việt Nam. Hướng đến việc triển khai giải pháp lưu trữ đám mây đầu tiên có hạ tầng đặt tại Việt Nam, chúng tôi thực hiện chương trình “Người Dùng Tiên Phong” nhằm mục đích kiểm thử sản phẩm.

Là thành viên của chương trình “Người Dùng Tiên Phong”, bạn đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận đánh giá giải pháp lưu trữ đám mây của chúng tôi. Bạn sẽ có quyền tiếp cận giải pháp sớm nhất, đề xuất các tính năng của sản phẩm, cũng như bày tỏ quan điểm về sản phẩm cuối cùng trước khi được phát hành. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp trong quá trình cài đặt và cập nhật trong suốt chương trình

Xem thông tin chi tiết chương trình và đăng ký tại đây.