Chương Trình Giới Thiệu Đám Mây Lưu Trữ Riêng Seafile.

Chúng tôi hiểu rằng, không ai nói về đám mây lưu trữ riêng Seafile tốt hơn khách hàng của chúng tôi.

Nội Dung Chương Trình

1

Bạn giới thiệu Seafile đến doanh nghiệp khác.

2

Họ dùng thử và mua sản đám mây riêng Seafile.

3

Họ được giảm giá 5% trên tổng giá trị đơn hàng.

4

Bạn được thưởng 5% trên tổng giá trị đơn hàng.

Các Điều Khoản
  • Người giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phải là khách hàng đang sử dụng đám mây lưu trữ riêng Seafile.
  • Giảm 5% trên giá bán cho khách hàng mới khi cung cấp thông tin khách hàng giới thiệu.
  • Không giới hạn số lượng khách hàng giới thiệu; Cũng như không giới hạn phần thưởng.
  • Mỗi đơn hàng chỉ được một người giới thiệu và không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Chỉ áp dụng cho khách hàng mới; Và không được tính cho các gia hạn tiếp hoặc mua thêm dịch vụ.
  • Giảm giá sẽ được áp dụng trong quá trình lập hóa đơn.
  • Phần thưởng sẽ được thanh toán vào cuối tháng và sau 14 ngày kể từ ngày bán ban đầu.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Họ Tên (cần thiết)

Địa chỉ email (cần thiết)

Nội dung

Nhập lại dãy số: captcha

Back to Top