Fix lỗi gởi mail đến địa chỉ @outlook.com @live.com

Xin chào,

Chúng tôi nhận được phản hồi về việc không nhận được thông tin tài khoản. Sau khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy dịch vụ email của Microsoft như @live.com hoặc @outlook.com … đã xem email từ @seafile.vn là Junk mail. Chúng tôi đã phối hợp với Microsoft và đã khắc phục được tình trạng này. Hiện tại email từ @seafile.vn đã gởi thông suốt đến các dịch vụ email của Microsoft.

Trong trường hợp bạn không tìm thấy email chứa thông tin tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@seafile.vn, chúng tôi sẽ gởi lại email thông tin đến bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Seafile.VN Team