Tải Seafile Client dành cho PC, MAC

Seafile Client dành cho Windows

Hoạt động trên Windows XP/Vista/7/8

Seafile Client dành cho Mac OSX

Hoạt động trên Mac OSX 10.6 và cao hơn

Seafile Client dành cho Linux

Hoạt động trên Ubuntu 12+

Seafile Client dành Terminal

Hoạt động trên nền Linux CLI
  Xem các thay đổi phiên bản Client tại đây
  Nếu bạn phân vân trong việc lựa chọn phiên bản, hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@seafile.vn, chúng tôi rất sẵn lòng được hỗ trợ bạn.

Tải Seafile Client dành cho Mobile, Tablet

Seafile Client dành cho Android

Phiên bản Seafile 1.4 dành cho Android

Seafile Client dành cho iOS

Phiên bản Seafile 1.8 dành cho iOS
  Xem các thay đổi phiên bản Client tại đây
  Nếu bạn phân vân trong việc lựa chọn phiên bản, hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@seafile.vn, chúng tôi rất sẵn lòng được hỗ trợ bạn.

Tải Seafile Server dành cho Linux và Windows

Seafile Server dành cho Linux

Hoạt động trên Centos; Debian; Ubuntu

Seafile Server dành cho Windows

Hoạt động trên Windows Server 2008/2012
  Xem các thay đổi phiên bản Server tại đây
  Nếu bạn phân vân trong việc lựa chọn phiên bản, hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@seafile.vn, chúng tôi rất sẵn lòng được hỗ trợ bạn.

Back to Top