Điều khoản sử dụng

Lần thay đổi cuối: ngày 14 tháng 08 năm 2014

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Seafile.VN

Những điều khoản về sử dụng dịch vụ (điều khoản) bao gồm việc sử dụng và truy cập vào các dịch vụ, phần mềm và các trang web (“Dịch vụ”) được cung cấp bởi Seafile.VN. Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và chính sách sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho một tổ chức, bạn đồng ý với các điều khoản thay mặt cho tổ chức đó.

Dữ Liệu và Sự Cho Phép Của Bạn

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu như tập tin, nội dung, các thông điệp trao đổi, địa chỉ liên lạc, vân vân.. Những dữ liệu đó là của bạn. Điều khoản sử dụng không cho phép chúng tôi có bất kì quyền sở hữu nào đối với dữ liệu của bạn, ngoại trừ những quyền hạn cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ.

Chúng tôi cần sự cho phép của bạn để làm những việc như lưu trữ dữ liệu của bạn, sao lưu và chia sẻ dữ liệu khi bạn yêu cầu chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi cũng cung cấp cho bạn những tính năng như thu nhỏ hình ảnh, xem trước tài liệu, tổ chức email, dễ dàng sắp xếp, chỉnh sửa, chia sẻ và tìm kiếm. Những điều này và các tính năng khác có thể yêu cầu hệ thống của chúng tôi truy cập, lưu trữ và quét dữ liệu của bạn. Bạn cho phép chúng tôi làm những điều đó và cho phép chúng tôi mở rộng quyền hạn này cho bên thứ ba tin cậy mà chúng tôi làm việc cùng.

Quyền Chia Sẻ Dữ Liệu Của Bạn

Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ dữ liệu của bạn với những người khác. Vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì bạn chia sẻ

Trách Nhiệm Của Bạn

Bạn chịu trách nhiệm về hành vi, dữ liệu của bạn, và bạn phải tuân thủ Điều khoản và Chính sách sử dụng của chúng tôi. Nội dung trong các dịch vụ có thể được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Xin vui lòng không sao chép, tải lên, tải về hoặc chia sẻ nội dung, trừ khi bạn có quyền làm như vậy.

Chúng tôi có thể xem xét nội dung của bạn cho phù hợp với các Điều khoản và Chính sách sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng gửi và chia sẻ qua các dịch vụ.

Bạn cần bảo vệ mật khẩu của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, và bạn phải chắc chắn rằng những người khác không có quyền truy cập, và nắm giữ thông tin tài khoản hiện tại của bạn.

Bản Quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn thực hiện tương tự. Chúng tôi phản hồi các thông báo hay khiếu nại vi phạm bản quyền

Chúng tôi có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung bị cáo buộc là vi phạm và chấm dứt tài khoản của bạn nếu tái vi phạm. Thông tin liên hệ để thông báo về các vi phạm bản quyền là:

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TURBO
Địa chỉ: 1237/17 Hoàng Sa, P.5, Quận Tân Bình, TP.HCM
Email: abuse@turbo.vn

Tài Khoản Trả Phí

Thanh Toán: Bạn có thể tăng không gian lưu trữ của bạn và thêm các tính năng có tính phí cho tài khoản của bạn (chuyển tài khoản của bạn thành tài khoản trả phí). Chúng tôi sẽ tự động tính phí và xuất hóa đơn cho bạn kể từ ngày bạn chuyển sang tài khoản trả phí và sẽ gia hạn định kỳ cho đến khi hủy bỏ. Bạn chịu trách nhiệm cho các loại thuế áp dụng và chúng tôi sẽ tính thuế khi có yêu cầu để làm như vậy.

Không Hoàn Lại: Bạn có thể hủy bỏ tài khoản trả phí của bạn bất cứ lúc nào nhưng bạn sẽ không được nhận được phần tiền hoàn lại.

Hạ Cấp:Tài khoản trả phí của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nó bị hủy bỏ hoặc chấm dứt theo Điều khoản này. Nếu bạn không trả tiền cho tài khoản trả phí đúng hạn, chúng tôi có quyền đình chỉ hay giảm không gian lưu trữ của bạn đến mức không gian trống.

Thay đổi: Chúng tôi có thể thay đổi các chi phí có hiệu lực, nhưng sẽ thông báo trước về những thay đổi này cho bạn thông qua tin nhắn đến địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn.

Chấm Dứt Sử Dụng

Bạn có thể tự do ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi và không cần thông báo. Ví dụ, chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ nếu bạn không tuân thủ các điều khoản, hoặc sử dụng dịch vụ một cách có thể gây ra cho chúng tôi những trách nhiệm pháp lý, làm gián đoạn các dịch vụ hoặc làm gián đoạn sử dụng dịch vụ của người khác. Ngoại trừ tài khoản trả phí, chúng tôi có quyền chấm dứt và xóa tài khoản của bạn nếu bạn không truy cập dịch vụ của chúng tôi trong 6 tháng liên tiếp. Chúng tôi tất nhiên sẽ cung cấp cho bạn thông báo qua địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn trước khi chúng tôi làm như vậy.

Tính Tương Đối

Chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhưng có điều chắc chắn rằng chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Seafile.VN, các đối tác liên kết, các đối tác phân phối không đảm bảo dù rõ ràng hay ngụ ý, về sự tuyệt đối của dịch vụ. Các dịch vụ cung cấp mang tính tương đối.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Seafile.VN, các đối tác liên kết, các đối tác phân phối không chịu trách nhiệm cho mọi tổn hại, tổn thất, những mất mát về kinh doanh, lợi nhuận hay bất kì mất mát khác khi sử dụng dịch vụ một cách gián tiếp hay trực tiếp.

Sửa Đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản, các chính sách theo thời gian, và sẽ luôn luôn gửi các phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu một phiên bản có ý nghĩa làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (bằng cách, ví dụ, gửi tin nhắn đến địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn, đăng trên blog của chúng tôi hoặc trên trang này). Bằng cách tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ sau khi sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi.

Chính sách sử dụng

Lần thay đổi cuối: ngày 14 tháng 08 năm 2014

Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và chính sách sử dụng. Bạn không được, và không phải cố gắng để làm những việc như sau:

 • Thăm dò, dò tìm, hoặc kiểm tra các lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng;
 • Vi phạm hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật, chứng thực theo bất kì hình thức nào;
 • Gây cản trở hoặc làm phiền bất kỳ người dùng, máy chủ, hoặc mạng. Ví dụ bằng cách gửi một virus, gây quá tải, gửi thư rác, hoặc thư bom bằng bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
 • Gửi các thông tin không mong muốn, các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, hay thư rác;
 • Gửi thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin lừa dối hoặc giả mạo hay lừa đảo;
 • Lạm dụng dịch vụ như một cách làm đầy hoặc hỏng hóc không gian lưu trữ của người khác;
 • Bán các dịch vụ hoặc các tài khoản dịch vụ thông qua các kênh trái phép;
 • Sử dụng các phương tiện, công cụ tự động tạo tài khoản với số lượng lớn
 • Dùng dịch vụ để truy cập dịch vụ khác bằng cách sử dụng giao diện và / hoặc các API chính thức của chúng tôi;
 • Lưu trữ, công bố hoặc chia sẻ bất hợp pháp các dữ liệu có nội dung khiêu dâm hay không đứng đắn, hoặc các dữ liệu mang tính chất bạo lực, cuồng tín, hay các vấn đề về tôn giáo, chủng tộc hay dân tộc;
 • Lưu trữ, công bố hoặc chia sẻ các dữ liệu có nội dung vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục nước Việt Nam
 • Vi phạm pháp luật nước CHHXCN Việt Nam trong bất kỳ cách nào bao gồm lưu trữ, xuất bản hoặc chia sẻ các tài liệu gian lận, nói xấu, sai lạc, hay vi phạm quyền riêng tư hay vi phạm quyền của người khác.

Back to Top