Trải nghiệm Giải Pháp Lưu Trữ Đám Mây Riêng với đầy đủ tính năng.

Bạn có thể đăng nhập hệ thống như một quản trị hay người dùng thông thường. Bạn cũng có thể thử mời thêm một tài khoản ngoài hệ thống để cùng thử nghiệm.

Tài khoản quản trị

Admin Account

Tài khoản người dùng

User Account
CHÚ Ý: Hệ thống thử nghiệm được reset định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, tất cả dữ liệu trên hệ thống thử nghiệm sẽ bị xóa.

Bạn có cần thêm thông tin?

Nếu bạn cần thời gian thử nghiệm lâu hơn trên hệ thống riêng biệt, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0902.636.836, hoặc email info@seafile.vn

Back to Top