THÔNG BÁO

v/v DỊCH VỤ LƯU TRỮ VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SEAFILE.vn DỪNG HOẠT ĐỘNG

Cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành cùng Seafile.vn trong suốt 7 năm qua.

Với những kế hoạch và định hướng phát triển trong tương lai, Team Seafile.vn chúng tôi sẽ dừng hoạt động website seafile.vn cùng dịch vụ lưu trữ, chia sẻ dữ liệu seafile.vn từ ngày 28/5/2021.

Quý khách vui lòng sao lưu dữ liệu từ máy chủ dịch vụ (beta.seafile.vn hoặc cloud.seafile.vn) về máy tính cá nhân từ ngày 28/05/2021 đến hết ngày 08/06/2021

Sau khi hoàn tất việc sao lưu dữ liệu, quý khách vui lòng tiến hành thao tác xóa toàn bộ dữ liệu trên máy chủ dịch vụ.

Chúng tôi sẽ tiến hàng xóa toàn bộ dữ liệu và tắt máy chủ vào ngày 09/06/2021 và chính thức dừng dịch vụ.

Team Seafile.vn trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ sớm trở lại để tiếp tục phục vụ quý khách hàng với nhiều dịch vụ đa dạng và hấp dẫn hơn trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,
seafile.vn Team